ID06

Syftet med ID06 och personallagen är att motverka svartarbete och osund konkurrens. Lagen kommer att kompletteras med månatlig redovisning av arbetsgivaravgifter på individnivå. Vår personal är utrustad med ID06 och legitimation när de är på din arbetsplats.

ID06 har skärpt kraven på kontroll av identiteter och företag. Säkerheten på arbetsplatsen ökar genom att det bara finns en säker identitet per kort och företag. ID06 kommer med mobilt ID06-kort vintern 2018/19. Nya ID06-kort gör att du kan ha en säker identitet kopplad till ett företag med högt förtroende.

Från och med den 20 oktober 2018 är det nya ID06-kortet giltigt. Det nya och säkrare ID06 består av två delar: kontroll av företag som ansluter sig till ID06 och säkrad identitet på individer som måste ha ett ID06-kort.

Giltighetstiden för de nuvarande ID06-korten förlängdes den 20 juni i år. till 21 januari 2020 Anledningen är, enligt ID06, att den tekniska support som krävs för att fler nationaliteter och organisationer ska få tillgång till de nya korten ännu inte är klar.

Hur får man ett nytt ID06?

Undertecknaren/personen som delegerats av firmatecknaren för ditt företag kontaktar det auktoriserade företaget som utfärdar ID06-kort. Du hittar dem och deras kontaktuppgifter på www.id06.se under fliken PARTNER. 

ID06 validerar ett giltigt pass eller ID-kort som även gäller för resor inom EU. Du kan även identifiera dig digitalt med BankID.

ID06 Mobilt

ID06 utvecklade även Mobile ID06-säkra kortet. Mobilkortet kan jämföras med mobilt BankID och har samma funktioner som ett fysiskt kort. Således kan den användas för registrering i elektroniska personuppgifter, samt för in- och utresa på arbetsplatsen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *