Hyr isolerare. Teknisk isolering i Stockholm.

Teknisk isolering

BRANDTÄTNING

Alla brandtätnings jobb som vi utför, Är med certifierade produkter.

Det är extra viktigt att det är brand hindrande isolering vid rörgenomföringar tex mellan två lokaler eller vid bärande konstruktioner. 

För att värmen inte ska försvagar konstruktionen på så sett ökar det risken för konstruktionen kollapsar. 

Det är därför jobbet måste utföras korrekt med de korrekta materialen så man förhindrar dessa risker. Även bärande konstruktioner ska vara brandisolerade, så att elden inte försvagar konstruktionen.

KYLA

Det är väldigt viktigt med isoleringsteknik inom kylteknik eftersom man vill ha den efterfrågade  temperaturen så effektivt som möjligt. 

Isoleringsteknik är både bra för effektiviteten ekonomin sen blir det lättare med underhåll samt att livslängt ökar marginellt.

VÄRME VVs

När man ska isolera värme sidan av huset så är det bra att man tänker på tjockleken när det gäller Isolering för att dimensioneras olika för varje ändamål, det är lätt att man överdimensionera isoleringen eftersom kundens krav på överskotts temperatur

VENTILATIONSISOLERING

Brandisolering monteras endast med certifierad matrialer. Brandisolering finns bara för en ensak och det är att förhindra brandspridning vid en brand.

 

Då en Ventilationskanal genombryter en brandcellsbegränsande byggnadsdel finns det risk att branden sprids via denna kanal. Därmed så är ventilationskanaler väldigt viktigt att dem blir isolerade med ett material som tål väldigt höga temperaturer och därigenom minskar man chansen att eldhärden spridning.

 

Sedan har den kalla sidan en speciell isolering som heter kondensisolering vilken förhindrar kondens inom ventilationsanläggningen.



Personalinhyrning

Vi hyr ur Isolerare för alla typer av isolerings arbeten, ventilation, rör, teknisk isolering mm.

VS/Vent entreprenader

Vi utför Isolerings Entreprenader inom hela Sverige. Kontakta oss för offert!

ID06

ID06 Syftet med ID06 och personallagen är att motverka svartarbete och osund konkurrens. Lagen kommer att kompletteras med månatlig redovisning av arbetsgivaravgifter på individnivå. Vår

Read More »