Hyr ventilationsmontör. VVS Bemanning i Stockholm.

Väljer du en utländsk bemannings lösning som inte anställer sina arbetare i Sverige berörs du av utstationeringsdirektivet.

EU-direktivet tydliggör bland annat arbetsgivares ansvar att tillvarata arbetstagares rättigheter samt vilken lag som ska gälla för anställningen. En utstationerad arbetstagare till Sverige får max arbeta i landet 6 månader i sträck.

Leverantörerna av utstationerande arbetare är skyldiga att utse en företrädare som har behörighet att förhandla om och sluta kollektivavtal. Arbetsgivaren ska även anmäla en
kontaktperson till Arbetsmiljöverket. Ditt företag kan bli drabbad av konfliktåtgärder om du inte har full kontroll på dina underleverantörer.

Som kund hos oss berörs du inte av utstationeringsdirektivet och alla regler och föreskrifter, som att utse en lokal fackföreträdare och kontaktperson till Arbetsmiljöverket.

Alla våra anställda har lön i Sverige och följer kollektivavtal, med all den trygghet det medför. Det är därför våra proffs gillar att arbeta för oss år efter år. Det ger bra, professionella medarbetare.

Vi tillhandahåller alltid kompletta arbetslag med ledning. Vi genomför många projekt i Sverige, tack vare vilka vi kan överföra beprövade professionella team till ditt projekt.

Vi är medlemmar hos Installatörsföretagen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *