Nischat bemannigsföretag

VVS Bemanning

Bemanningsfirma i Stockholm
våra tjänster

Yrkeskompetenser

Kontakta oss och beskriv dina personalbehov. Sedan hittar vi arbetstagarna som passar till uppdraget och tillsätter de. 

Snabbt och effektivt.

 

samarbeten

Om oss

VVSBemanning ger ditt företag ett snabbt, effektivt och enkelt sätt att sätta rätt kompetens på rätt plats. För dig letar vi efter människor genom vårt omfattande bemanningsföretag, våra samarbetspartners och oberoende konsultnätverk. 

Vi åtar oss uppdrag över hela landet. Vi arbetar kontinuerligt inom våra nätverket och det är mycket viktigt för oss att tillhandahålla den bästa lösningen för din specifika uppgift.

Genom rik branscherfarenhet och omfattande nätverk kan vi hjälpa dig att tillsätta yrkeskunnig personal och låta dig fokusera på din kärnverksamhet…

Svenskt näringsliv Kolletivavtal
Id06 bygg

Kvalité

Vi garanterar kvalitén på personalen. Ni får alltid yrkeskunnig kompetens.

Ordning

Kollektivavtal & Svensk anställning. Allt enligt Svenska regler och lagar.

arbetslag

Engelsktalande arbetsledning, sköter all kommunikation och driver arbetslaget.

Ventlationsmontörer

VVS Entreprenör

VVS Entreprenör i bakgrunden. Vi Anställer ständigt nytt personal och prövar de löpande. Detta ger oss möjlighet till att endast hyra ut prövad och yrkeskunnig personal till slutkund, istället för att anställa någon endast via CV och hyra ut de.

Ventillationsarbeten
syftet med bemanning

Varför bemanning?

Att hyra personal är ett mycket kostnadseffektivt sätt att hantera personal under topp produktion, semester, föräldraledighet och sjukfrånvaro. Genom att hyra per timme och bara betala för deras arbetstid kan du som företagare bättre förstå anställdas kostnader. Företaget har också större flexibilitet att ersätta anställda som av olika anledningar inte kan anpassa sig till arbetsplatsen. 

Du kan också prova personalen och sedan anställa de därefter.

Att hyra först och sedan anställa är ett bra sätt att utse nya anställda, eftersom båda parter kan vara nöjda innan arbetet är klart. När det behövs tillfälligt personal behöver du ett utmärkt, seriöst och pålitligt företag för tillfälligt personalförstärkning och får möjlighet att ange vilken typ av personal som krävs. Du kontaktar oss och beskriver dina personalbehov. Sedan hittar vi rätt kompetens och tillsätter de.

Kontakta oss

VVS Bemanningsfirma

VVS Nischat bemanningsföretag. Kontakta oss för personalförstärkning till dina projekt.

    VVS Bemanning

    VVS Nischad bemanningsfirma. Vi hyr ut prövade arbetslag inkl arbetsledning, åtar oss uppdrag inom hela landet!

    Kontakt info