ÄNDRADE SKATTEREGLER VID TILLFÄLLIGT ARBETE I SVERIGE – SKU5

På den här sidan finns det information om hur 45 dagars regeln påverkar byggbranschen och vad som gäller.

Regeringen har ändrat hur personer som arbetar tillfälligt i Sverige beskattas av införa ett så kallat “ekonomiskt arbetsgivarbegrepp”. Förändringarna i skattereglerna innebär att de som arbetar tillfälligt i Sverige, såsom utländska byggnadsarbetare, beskattas i Sverige. Syftet är att göra arbetsmarknadens lagar mer konkurrensneutrala.

 

Finansiellt arbetsgivarbegrepp innebär att det företag som betalar den anställdes lön inte gör det nödvändigtvis betraktas som arbetsgivaren. Vad avgör om arbetstagaren ska beskattas och där han eller hon ska beskattas är snarare vem personen gör jobbet för.

 

De nya reglerna kommer göra att många utländska arbetstagare, som tillfälligt arbetar i
Sverige, blir skattskyldiga i Sverige. En anställd, som hyrs ut eller ställs till förfogande för att
arbeta i en verksamhet i Sverige, blir skatteskyldig redan från sin första arbetsdag. Undantag
personal som är uthyrd för att arbeta under högst 15 dagar i följd och om arbetsdagarna i
Sverige inte är fler än totalt 45 dagar under ett kalenderår.

 

Det är arbetsgivarens ansvar att införa begreppet ekonomisk arbetsgivare. Den nya reglerna kommer därför att ställa högre krav på arbetsgivare att identifiera vilka anställda som är i Sverige och hur mycket tid de tillbringar i landet. I Sverige kommer Man tittar på följande faktorer för att bedöma om personen har en ekonomisk arbetsgivare i Sverige:

 

  • Kontroll och ledning
  • Vem som står för arbetsredskap och material
  • Vem som beslutar om arbetsschema och semester
  • Om kostnaden för den anställdes lön faktureras från den formella arbetsgivaren till den arbetsgivare i Sverige där arbetet utförs

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *