Har du koll på 45-dagarsregeln?

ÄNDRADE SKATTEREGLER VID TILLFÄLLIGT ARBETE I SVERIGE – SKU5 På den här sidan finns det information om hur 45 dagars regeln påverkar byggbranschen och vad som gäller. Regeringen har ändrat hur personer som arbetar tillfälligt i Sverige beskattas av införa ett så kallat “ekonomiskt arbetsgivarbegrepp”. Förändringarna i skattereglerna innebär att de som arbetar tillfälligt i […]

ID06

ID06 Syftet med ID06 och personallagen är att motverka svartarbete och osund konkurrens. Lagen kommer att kompletteras med månatlig redovisning av arbetsgivaravgifter på individnivå. Vår personal är utrustad med ID06 och legitimation när de är på din arbetsplats. ID06 har skärpt kraven på kontroll av identiteter och företag. Säkerheten på arbetsplatsen ökar genom att det […]

Väljer du en utländsk arbetskraft som inte anställer sina arbetare i Sverige berörs du av utstationeringsdirektivet.

Hyr ventilationsmontör. VVS Bemanning i Stockholm. Väljer du en utländsk bemannings lösning som inte anställer sina arbetare i Sverige berörs du av utstationeringsdirektivet. EU-direktivet tydliggör bland annat arbetsgivares ansvar att tillvarata arbetstagares rättigheter samt vilken lag som ska gälla för anställningen. En utstationerad arbetstagare till Sverige får max arbeta i landet 6 månader i sträck. Leverantörerna […]